Generátor grafov LMGraph
Čo je LMGraph

Čo je LMGraph?

LMGraph je program, ktorý Vám môže ušetriť mnoho času pri kreslení obrázkov s grafmi tabelovaných funkcií.

LMGraph
  • Stačí zvoliť súbor s datami a obrázok s grafom môže byť za okamžik hotový.
  • Data sú v textových súboroch.
  • Voliteľné parametre programu a grafov sú v "ini" súboroch.
  • Obrázky s grafmi sa ukladajú vo formáte bmp.
  • Zvlášť výhodné je hromadné spracovanie podobných grafov zo súborov s datami v spoločnom priečinku.
  • Program netreba inštalovať, dá sa používať aj z USB kľúča.
  • Pre nekomerčné použitie je zadarmo.
  • K dispozícii je verzia pre OS MS Windows (9x, ..., 7).
Hoci bol vytvorený na rýchle grafické spracovanie nameraných a simulovaných (vypočítaných) elipsometrických spektier, možno ho použiť na kreslenie grafov aj iných funkcií jednej premennej.